AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
 • Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach II wydał postanowienie w sprawie podziału gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji.
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I wydał w dniu 14 maja 2018 r. postanowienie w sprawie podziału miasta Chorzów na stałe obwody głosowania.
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I obsadził mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach III obsadził mandat radnego Rady Powiatu Będzińskiego
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach II wygasił mandat radnego Rady Gminy Rudziniec
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I obsadził mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I obsadził mandat radnego Rady Miasta Mysłowice
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Lędzinach
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I obsadził mandat radnego Rady Miasta Mysłowice
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach I stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Piekary Śląskie
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach III stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Będzińskiego
 • Komisarze wyborczy. Z dniem 3 kwietnia 2018 r. swoje funkcje obejmują: Komisarz Wyborczy w Katowicach I, Komisarz Wyborczy w Katowicach II, Komisarz Wyborczy w Katowicach III
 • Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w kadencji 2018 - 2023.
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Szkolenie dla urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice - część druga.
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice.

  Szkolenie dotyczące organizacji pracy oraz podstawowych zagadnień prawa wyborczego

 • 13 kwietnia, Katowice, IV spotkanie z młodzieżą.

  Delegatura w Katowicach organizuje prelekcję na temat prawa wyborczego. Laureatom etapu wojewódzkiego  konkursu  "Wybieram Wybory. Wybory Samorządowe" zostaną wręczone nagrody.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur