AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice – 18 wrzesień 2016 r., okręg wyborczy nr 3
  • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zabrze przed upływem kadencji oraz odwołania Rady Miasta Zabrze przed upływem kadencji.
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Racibórz przed upływem kadencji.
  • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur