AKTUALNOŚCI

 • Komisarz Wyborczy w Katowicach stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach wydał postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Mysłowice
 • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytom przed upływem kadencji.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krupski Młyn – 19 listopada 2017 r., okręg wyborczy nr 2
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Racibórz - 1 październik 2017 r., okręg wyborczy nr 20
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • III spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego byli gośćmi Komisarza Wyborczego w Katowicach. Prelekcja "Demokratyczne Prawo Wyborcze" przybliżała młodzieży najistotniejsze aspekty prawa wyborczego.

 • Konsultacje przeprowadzane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Katowicach
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur