AKTUALNOŚCI

 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w sprawie podania do publicznej wiadomości liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach III stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miasta Poręba
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy.
 • Informacja o zastępstwie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w dniach 1-15 sierpnia 2018 r.
 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
 • Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w kadencji 2018 - 2023.
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Wybory samorządowe 2018

  Wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 21 listopada 2018 r.

 • Szkolenie dla urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice - część druga.
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice.

  Szkolenie dotyczące organizacji pracy oraz podstawowych zagadnień prawa wyborczego

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00