• Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym przeprowadzony przez Komisarza oraz Delegaturę KBW w Katowicach

  • "Wybieram Wybory" - wyniki I etapu konkursu z obszaru działania Delegatury KBW w Katowicach

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Komisarz Wyborczy w Katowicach

     

  • Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym przeprowadzony przez Komisarza oraz Delegaturę KBW w Katowicach
  • "Wybieram Wybory" - wyniki I etapu konkursu z obszaru działania Delegatury KBW w Katowicach
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Komisarz Wyborczy w Katowicach