• Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych
  Informacje związane z trwającym naborem na stanowiska urzędników wyborczych.
 • Nabór na urzędników wyborczych
  Fotorelacja z prelekcji
 • Fotorelacja z prelekcji - kuluary
  Fotorelacja z prelekcji - zwiedzanie
 • Szkoły uczestniczące w prelekcjach "Demokratyczne Prawo Wyborcze".
  Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka w Chorzowie Konsultacje z wyborcami niewidomymi i niedowidzącymi
 • Konsultacje z mieszkańcami miasta Gliiwice, Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miejski w Gliwicach
  Konsultacje z mieszkańcami Miasta Jaworzna, Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miejski w Jaworznie