• Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
  Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II
  Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku
 • Korpus Urzędników Wyborczych
  IV spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"
 • Fotorelacja z prelekcji, edycja IV spotkania z młodzieżą.
  Komisarze wyborczy w Katowicach
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Katowicach w sprawie zmiany w informacji w sprawie liczby urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych