• Korpus Urzędników Wyborczych
  IV spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"
 • Fotorelacja z prelekcji, edycja IV spotkania z młodzieżą.
  Komisarze wyborczy w Katowicach
 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Katowicach w sprawie zmiany w informacji w sprawie liczby urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych
 • Informacje związane z trwającym naborem na stanowiska urzędników wyborczych.
  Nabór na urzędników wyborczych
 • Fotorelacja z prelekcji, edycja III
  Fotorelacja z prelekcji, edycja III - kuluary