Państwowa Komisja Wyborcza - Kadencja 2014-2018
  • Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta