• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Lędzinach
    Postanowienia Komisarza Wyborczego o zmianach w składach rad.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Sośnicowice
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Bobrowniki