• Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych
    Limity wydatków komitetów wyborczych
  • Sprawozdania finansowe złożone przez inicjatorów referendów lokalnych w kadencji 2006-2010 r.
    Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających kadencji 2006-2010.
  • Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w 2004 roku.
    Informacja o sprawozdaniach finansowych za 2003r
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach