• Druki zgoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2014-2018
    Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta - do wypełnienia ręcznego
  • Wzory dokumentów zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających
    Proponowane druki zgłoszeniowe kandydatów na członka terytorilanej, obwodowej komisji wyborczej