AKTUALNOŚCI

 • Informacja o czasowym powierzeniu obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II w dniach 5 - 7 grudnia 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach o zmianach w składach rad w kadencji 2018-2023.
 • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2018-2023
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach w sprawach skarg i odwołań.

WYDARZENIA

 • Szkolenie terytorialnych komisji wyborczych przeprowadzone w dniu 13 września 2018 r.
 • Szkolenie urzędników wyborczych przeprowadzone w dniu 8 września 2018 r.
 • Szkolenie pełnomocników ds. obsługi informatycznej TKW przeprowadzone w dniu 7 września 2018 r.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur