AKTUALNOŚCI

 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach w sprawach skarg i odwołań.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikaty o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych o utworzonych komitetach wyborczych
 • Informacja o powierzeniu funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II w dniach 5-6 września 2018 r.
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w sprawie podania do publicznej wiadomości liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 • Komisarz Wyborczy w Katowicach III stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miasta Poręba
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy.
 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
 • Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w kadencji 2018 - 2023.
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Szkolenie terytorialnych komisji wyborczych przeprowadzone w dniu 13 września 2018 r.
 • Szkolenie urzędników wyborczych przeprowadzone w dniu 8 września 2018 r.
 • Szkolenie pełnomocników ds. obsługi informatycznej TKW przeprowadzone w dniu 7 września 2018 r.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur