• III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

 • Szkolenie pełnomocników ds. obsługi informatycznej TKW przeprowadzone w dniu 7 września 2018 r.

 • Spotkanie robocze z urzędnikami jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzone w dniu 5 września 2018 r.

  W dniu 5 września 2018 r. odbyło się spotkanie robocze z urzędnikami jednostek samorządu terytorialnego. Tematem spotkania była współpraca organów jst z organami wyborczymi.

 • Wybory samorządowe 2018

  Wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

 • Szkolenie dla urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice - część druga.

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
 • Szkolenie pełnomocników ds. obsługi informatycznej TKW przeprowadzone w dniu 7 września 2018 r.
 • Spotkanie robocze z urzędnikami jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzone w dniu 5 września 2018 r.

  W dniu 5 września 2018 r. odbyło się spotkanie robocze z urzędnikami jednostek samorządu terytorialnego. Tematem spotkania była współpraca organów jst z organami wyborczymi.

 • Wybory samorządowe 2018

  Wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

 • Szkolenie dla urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice - część druga.
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze KBW Katowice.

  Szkolenie dotyczące organizacji pracy oraz podstawowych zagadnień prawa wyborczego

 • 13 kwietnia, Katowice, IV spotkanie z młodzieżą.

  Delegatura w Katowicach organizuje prelekcję na temat prawa wyborczego. Laureatom etapu wojewódzkiego  konkursu  "Wybieram Wybory. Wybory Samorządowe" zostaną wręczone nagrody.

 • Komunikat ws. laureatów wojewódzkiego etapu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe
 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • III spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego byli gośćmi Komisarza Wyborczego w Katowicach. Prelekcja "Demokratyczne Prawo Wyborcze" przybliżała młodzieży najistotniejsze aspekty prawa wyborczego.