• Informacje Komisarzy Wyborczych w Katowicach o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikaty o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy.
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Katowicach I, II i III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowana zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
 • Powołanie Komisarza Wyborczego w Katowicach II
  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
  Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku