• Zmiana terminu dyżuru Komisarza Wyborczego w Katowicach III w okresie 10 - 16 czerwca 2019 r.
  Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku
 • Oferta pracy
  Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 • Komunikat o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sośnicowicach, w okręgu wyborczym nr 13.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świerklaniec, w okręgu wyborczym nr 11.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krupski Młyn, w okręgu wyborczym nr 8.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.