Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach w sprawach skarg i odwołań.
1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 21-09-2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW KUKIZ'15 od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Czeladzi z dnia 18-09-2018 r.
2.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Przyszłość dla Rudy Śląskiej od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z dnia 18-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 3.

3.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Przyszłość dla Rudy Śląskiej od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z dnia 18-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 2.

4.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-2/1,8 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KW My to Mysłowice od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mysłowicach z dnia 19-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 1.

5.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-5/18, z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KW My to Mysłowice od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mysłowicach z dnia 19-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 2.

6.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-6/18, z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KW My to Mysłowice od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mysłowicach z dnia 19-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 3.

7.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-7/18, z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KW My to Mysłowice od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mysłowicach z dnia 19-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 4.

8.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-8/18, z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach  z dnia 20-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 4.

9.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-9/18, z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Jedność Narodu-Wspólnota od uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach  z dnia 18-09-2018 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu nr 2.

10.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-10/18 z dnia 26 września 2018 r., w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Konfederacja-Ruch Kontroli Władzy od uchwały nr 14/2018 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach.

11.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-11/18 z dnia 26 września 2018 r., w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Konfederacja-Ruch Kontroli Władzy od uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach.

12.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-12/18 z dnia 27 września 2018 r., w sprawie skargi pełnomocnika wyborczego KWW Prawo i Sprawiedliwość na uchwałę nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach.

13.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-13/18 z dnia 27 września 2018 r., w sprawie skargi pełnomocnika wyborczego KWW Prawo i Sprawiedliwość na uchwały nr 6 i 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach.

14.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II, nr DKT-564-14/18,  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie skargi osoby upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość od uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach nr 9/2018  z dnia 21-09-2018 r.

15.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II, nr DKT-564-15/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie skargi osoby upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość od uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zbrosławicach nr 10/2018  z dnia 21-09-2018 r.

16. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-16/18 z dnia 28 września 2018 r., w sprawie skargi pełnomocnika wyborczego KW Stowarzyszenia „Razem dla Świętochłowic” na uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach  z dnia 21-09-2018 r. w sprawie rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgach nr 1 i 3.
17. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-17/18 z dnia 1 października 2018 r., w sprawie odwołania pełnomocnika wyborczego KWW Konfederacja -Ruch Kontroli Władzy od uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25-09-2018 r.
18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-18/18 z dnia 1 października 2018 r., w sprawie odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Chorzowie  z dnia 26-09-2018 r., wniesionego przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego KWW SLD i Lewica Razem.
19.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-19/18 z dnia 2 października 2018 r., w sprawie odwołania osób upoważnionych przez pełnomocnika wyborczego KWW Prawo i Sprawiedliwość od  Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach

 20.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-20/18 z dnia 1 października 2018 r.

21.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I, nr DKT-564-21/18 z dnia 2 października 2018 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia25-09-2018 10:23
    Wprowadził:Karol Jarząbek
  • Data modyfikacji08-10-2018 14:47
    Wprowadził:Karol Jarząbek