• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2014 r.
    Terytorialne komisje wyborcze na terenie właściwości Komisarza Wyborczego w Katowicach
  • Informacja o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2014 r. Wykaz przyjętych zawiadomień o utworzeniu komietu.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszeństwa do objęcia mandatu radnego rady miasta Mysłowice, w okręgu wyborczym nr 1, po przeprowadzonych wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Obwieszczenia Komisarza o wynikach wyborów
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie składania i udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.