• Komunikat Komisarza Wyborczego o charakterze wojewódzkim o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r. - Nr 2
  • Komunikat Komisarza Wyborczego (o charakterze wojewódzkim) o nadaniu numerów wylosowanym listom
    Komunikat Komisarza Wyborczego o nadaniu numerów wylosowanym listom (powiaty)
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Katowicach o ilości mieszk.w woj.śląskim
    Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego.
  • Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego