• Wybory ponowne Prezydenta RP przeprowadzone 23 paźdzernika 2005 r.
    Wybory Prezydenta RP przeprowadzone 9 października 2005 r.