• Przedterminowe wybory burmistrza Wojkowic 27 styczeń 2013 r.
    Przedterminowe wybory do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowe wybory prezydenta miasta Bytom.
  • Wybory przedterminowe wójta gminy Jejkowice. 30 wrzesień 2012 r.