• Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Katowicach I, II i II o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  KOMUNIKAT O TERMINIE LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 7 września 2018 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 7 września 2018 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 7 września 2018 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 3 września 2018 r. o utworzonych komitetach wyborczych
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II z dnia 3 września 2018 r. o utworzonych komitetach wyborczych