• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świerklaniec, w okręgu wyborczym nr 11.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krupski Młyn, w okręgu wyborczym nr 8.