• Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach ustaliła wyniki głosowania w okręgu nr 11.