• INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II
  Korpus Urzędników Wyborczych
 • IV spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"
  Fotorelacja z prelekcji, edycja IV spotkania z młodzieżą.
 • Komisarze wyborczy w Katowicach
  Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Katowicach w sprawie zmiany w informacji w sprawie liczby urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych
  Informacje związane z trwającym naborem na stanowiska urzędników wyborczych.
 • Nabór na urzędników wyborczych
  Fotorelacja z prelekcji, edycja III