• W dniu 31 października br. Delegatura będzie nieczynna.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice – 18 wrzesień 2016 r., okręg wyborczy nr 3
  • Zmiany w składach rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018
    Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku
    Urzędnicy Wyborczy