Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy.
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Katowicach I, II i III z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowana zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
 • Informacja o zastępstwie Komisarza Wyborczego w Katowicach III w dniach 1-15 sierpnia 2018 r.
  Powołanie Komisarza Wyborczego w Katowicach II
 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego.
  Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach II. Powierzenie pełnienia obowiązków Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II
  Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku
 • Korpus Urzędników Wyborczych
  IV spotkanie z młodzieżą, "Demokratyczne Prawo Wyborcze"