• Mieszkańcy Raciborza 1 października będą wybierać radnego .
  Fotorelacja z prelekcji
 • Fotorelacja z prelekcji - kuluary
  Fotorelacja z prelekcji - zwiedzanie
 • Szkoły uczestniczące w prelekcjach "Demokratyczne Prawo Wyborcze".
  Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka w Chorzowie Konsultacje z wyborcami niewidomymi i niedowidzącymi
 • Konsultacje z mieszkańcami miasta Gliiwice, Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miejski w Gliwicach
  Konsultacje z mieszkańcami Miasta Jaworzna, Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miejski w Jaworznie
 • Konsultacje z mieszkańcami Miasta Mysłowice, Biuro Obsługi Interesantów – Urząd Miasta Mysłowice
  Dzień Otwarty Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach