• Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Katowicach III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 7 września 2018 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 7 września 2018 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 7 września 2018 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 3 września 2018 r. o utworzonych komitetach wyborczych
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH II z dnia 3 września 2018 r. o utworzonych komitetach wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III z dnia 3 września 2018 r. o utworzonych komitetach wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego I w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości liczby mieszkańców w poszczególnych gminach swojej właściwości terytorialnej wg stanu na dzień 31.12.2017 r.