• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Komitetu Wyborczego Ruch Autonomii Śląska
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia rozwiązania Komitetu Wyborczego Wyborców K.Morawieckiego-Śląskie
  • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach - stan na 03.09.2018 r., godz. 15.00