• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Katowicach I, II, III o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.