• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Katowicach w sprawach skarg i odwołań.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podziału miasta Chorzów na stałe obwody głosowania.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Lędzinach
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego o zmianach w składach rad.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Sośnicowice
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Bobrowniki