więcej

Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 11 września 2022 r.

 

 Urząd Miasta Ruda Śląska

 

 • WYNIKI WYBORÓW Z GŁOSOWANIA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25.09.2022 R.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Ruda Śląska w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 11 września 2022 r., w głosowaniu ponownym w dniu 25 września 2022 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 26 września 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska przeprowadzonych w dniu 11 września 2022 r. oraz w dniu 25 września 2022 r.

Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Skany protokołów wyników głosowania w obwodzie i wyników wyborów

 

 • WYNIKI WYBORÓW Z GŁOSOWANIA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 11.09.2022 R.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z dnia 12 września 2022 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dniu 25 września 2022 r.

Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Skany protokołów wyników głosowania w obwodzie i wyników wyborów

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach I o zmianach w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 23 sierpnia 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej  w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 29 lipca 2022 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r., w głosowaniu ponownym w dniu 25 września 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zmianie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA utworzonego w celu zgłaszania kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 29 lipca 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Nr 52/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 49/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 50/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 lipc 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ruda Śląska w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawidomień o utworzeniu komitetów wyborczych - wybory przedterminowe prezydenta miasta Ruda Śląska

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Grażyna DZIEDZIC.

 

 • WYKAZ ZGŁOSZONYCH KOMITETÓW

L.p. Sygnatura Data i godzina zgłoszenia  Status Nazwa Skrót nazwy Pełnomocnik wyborczy  Pełnomocnik finansowy
1 DKT.6040.1.2022 11.07.2022 09:54 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY PL!SP KW PL!SP Łukasz Radosław Pająk Paweł Jan Tanajno
2 DKT.6042.1.2022 12.07.2022 10:39 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RUDZKI SAMORZĄD KW SRS Damian Łata Joanna Maria Kołodziej
3 DKT.6043.3.2022 11.07.2022 12:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ DANKIEWICZ NOWA POLSKA KWW PAWEŁ DANKIEWICZ NOWA POLSKA Szczepan Jan Krzewicki Iwona Beata Sałata
4 DKT.6043.4.2022 13.07.2022 09:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MEJERA KWW KRZYSZTOFA MEJERA Krzysztof Bogusław Rodzoch Waldemar Krzysztof Sulka
5 DKT.6043.5.2022 15.07.2022 08:45 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ BABORSKI RAZEM DLA RUDY ŚLĄSKIEJ KWW RAZEM DLA RUDY ŚLĄSKIEJ Grażyna Anna Małek Magdalena Weronika Ścibich
6 DKT.6040.2.2022 15.07.2022 11:57 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM KW ŚLONZOKI RAZEM Andrzej Romuald Roczniok Aleksandra Elżbieta Jelonek
7 DKT.6043.6.2022 15.07.2022 13:09 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TOBOŁY KWW KRZYSZTOFA TOBOŁY Wojciech Antoni Kocuj Dagmara Inga Pawlicka
8 DKT.6043.7.2022 15.07.2022 14:43 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTA GNIŁKA-JASTRZĘBSKA KWW MG-J Ewa Barbara Marczewska Agnieszka Marta Witkowska
9 DKT.6040.3.2022 18.07.2022 09:10 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA KW ANTYPARTIA Marek Adam Jóźwiak

Janusz Teodor Szymik

10 DKT.6043.8.2022 18.07.2022 09:50 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ Marzena Karolina Pakosz-Jendrulok Ewa Maria Ostrowska- Pierończyk
11 DKT.6043.9.2022 18.07.2022 10:50 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA WESOŁEGO KWW MARKA WESOŁEGO Dariusz Piotr Wesoły Grzegorz Jan Nowak
12 DKT.6043.10.2022 18.07.2022 11:35 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENA MODZELEWSKA - KONFEDERACJA KWW BOŻENA MODZELEWSKA - KONFEDERACJA Bożena Krystyna Modzelewska Tomasz Bogdan Brzezina
13 DKT.6040.4.2022 20.07.2022 12:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA Aldona Marta Grzana Krzysztof Przybylak
14 DKT.6043.11.2022 26.07.2022 13:10 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA RUDY ŚLĄSKIEJ KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA RUDY ŚLĄSKIEJ Damian Grzegorz Dzieżyc Wojciech Adam Siński
15 DKT.6042.2.2022 28.07.2022 09:40 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PRAWICA LIBERALNA KW STOWARZYSZENIA PRAWICA LIBERALNA Piotr Sylwester Chmielowski Maciej Krzysztof Urbańczyk
16 DKT.6043.12.2022 28.07.2022 15:05 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDA ŚLĄSKA W CENTRUM KWW RUDA ŚLĄSKA W CENTRUM Mateusz Piepiórka Dominik Kowalski

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

WZORY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH KOMITETU WYBORCZEGO

WZORY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA

 

WZORY FORMULARZY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA TERYTORIALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ, OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA ALBO PREZYDENTA MIASTA (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1633)

 

 

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  08-07-2022 8:29

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 8:30

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 8:30

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 9:05

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:18

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:19

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:44

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:34

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:38

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 13:34

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 13:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:31

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:32

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:33

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:14

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:53

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:55

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:58

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:11

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:11

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:12

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:17

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:21

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 8:45

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 8:47

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:04

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:06

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 12:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 12:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-07-2022 14:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 10:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 12:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 10:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 10:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:48

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 12:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  20-07-2022 12:54

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 12:04

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 12:06

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 13:35

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:57

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:57

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:58

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:59

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:59

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 14:01

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 14:03

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 15:33

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:11

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:12

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:14

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:16

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 8:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:38

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 15:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 5:48

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 14:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 14:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 15:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:40

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:43

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:48

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:50

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:53

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:19

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 8:34

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 10:27

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 13:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:46

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  17-08-2022 14:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  23-08-2022 12:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-08-2022 15:10

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  24-08-2022 15:14

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 9:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 9:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 9:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 9:11

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:17

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:26

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:33

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-08-2022 14:39

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  31-08-2022 8:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  31-08-2022 8:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-09-2022 8:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 2:35

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 2:39

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 2:43

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 2:44

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 3:30

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 3:31

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 3:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 10:37

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 12:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-09-2022 15:14

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 8:24

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 8:26

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 8:26

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  21-09-2022 12:46

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  23-09-2022 14:58

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  23-09-2022 15:01

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  25-09-2022 21:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  25-09-2022 21:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 0:25

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 1:06

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 1:49

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 1:54

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 1:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 1:57

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  26-09-2022 11:52

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 14:24

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 14:25

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 15:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 15:24

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2022 15:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij