więcej

Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 11 września 2022 r.

 

 Urząd Miasta Ruda Śląska

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej  w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 29 lipca 2022 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zmianie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA utworzonego w celu zgłaszania kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 29 lipca 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Postanowienie Nr 52/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 49/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 50/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 lipc 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ruda Śląska w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawidomień o utworzeniu komitetów wyborczych - wybory przedterminowe prezydenta miasta Ruda Śląska

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Ruda Śląska w województwie śląskim.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Grażyna DZIEDZIC.

 

 • WYKAZ ZGŁOSZONYCH KOMITETÓW

L.p. Sygnatura Data i godzina zgłoszenia  Status Nazwa Skrót nazwy Pełnomocnik wyborczy  Pełnomocnik finansowy
1 DKT.6040.1.2022 11.07.2022 09:54 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY PL!SP KW PL!SP Łukasz Radosław Pająk Paweł Jan Tanajno
2 DKT.6042.1.2022 12.07.2022 10:39 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RUDZKI SAMORZĄD KW SRS Damian Łata Joanna Maria Kołodziej
3 DKT.6043.3.2022 11.07.2022 12:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ DANKIEWICZ NOWA POLSKA KWW PAWEŁ DANKIEWICZ NOWA POLSKA Szczepan Jan Krzewicki Iwona Beata Sałata
4 DKT.6043.4.2022 13.07.2022 09:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MEJERA KWW KRZYSZTOFA MEJERA Krzysztof Bogusław Rodzoch Waldemar Krzysztof Sulka
5 DKT.6043.5.2022 15.07.2022 08:45 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁ BABORSKI RAZEM DLA RUDY ŚLĄSKIEJ KWW RAZEM DLA RUDY ŚLĄSKIEJ Grażyna Anna Małek Magdalena Weronika Ścibich
6 DKT.6040.2.2022 15.07.2022 11:57 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM KW ŚLONZOKI RAZEM Andrzej Romuald Roczniok Aleksandra Elżbieta Jelonek
7 DKT.6043.6.2022 15.07.2022 13:09 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TOBOŁY KWW KRZYSZTOFA TOBOŁY Wojciech Antoni Kocuj Dagmara Inga Pawlicka
8 DKT.6043.7.2022 15.07.2022 14:43 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTA GNIŁKA-JASTRZĘBSKA KWW MG-J Ewa Barbara Marczewska Agnieszka Marta Witkowska
9 DKT.6040.3.2022 18.07.2022 09:10 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA KW ANTYPARTIA Marek Adam Jóźwiak

Janusz Teodor Szymik

10 DKT.6043.8.2022 18.07.2022 09:50 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA PIEROŃCZYKA WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ Marzena Karolina Pakosz-Jendrulok Ewa Maria Ostrowska- Pierończyk
11 DKT.6043.9.2022 18.07.2022 10:50 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA WESOŁEGO KWW MARKA WESOŁEGO Dariusz Piotr Wesoły Grzegorz Jan Nowak
12 DKT.6043.10.2022 18.07.2022 11:35 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENA MODZELEWSKA - KONFEDERACJA KWW BOŻENA MODZELEWSKA - KONFEDERACJA Bożena Krystyna Modzelewska Tomasz Bogdan Brzezina
13 DKT.6040.4.2022 20.07.2022 12:15 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA Aldona Marta Grzana Krzysztof Przybylak
14 DKT.6043.11.2022 26.07.2022 13:10 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA RUDY ŚLĄSKIEJ KWW PRZYSZŁOŚĆ DLA RUDY ŚLĄSKIEJ Damian Grzegorz Dzieżyc Wojciech Adam Siński
15 DKT.6042.2.2022 28.07.2022 09:40 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PRAWICA LIBERALNA KW STOWARZYSZENIA PRAWICA LIBERALNA Piotr Sylwester Chmielowski Maciej Krzysztof Urbańczyk
16 DKT.6043.12.2022 28.07.2022 15:05 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDA ŚLĄSKA W CENTRUM KWW RUDA ŚLĄSKA W CENTRUM Mateusz Piepiórka Dominik Kowalski

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  08-07-2022 8:29

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 8:30

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 8:30

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 9:05

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:18

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:19

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 8:44

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:34

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:38

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 11:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 13:34

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 13:36

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:31

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:32

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  11-07-2022 17:33

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:14

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:53

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:55

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 9:58

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:11

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:11

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:12

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:17

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  12-07-2022 11:21

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 8:45

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 8:47

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:04

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:06

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 10:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 12:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  13-07-2022 12:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-07-2022 14:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 10:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 12:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 14:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-07-2022 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 10:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 10:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 11:48

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  18-07-2022 12:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 14:08

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  20-07-2022 12:54

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 12:04

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 12:06

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  22-07-2022 13:35

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:57

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:57

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:58

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:59

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 13:59

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 14:01

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  26-07-2022 14:03

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 15:33

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:11

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:12

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:14

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 16:16

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 8:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 10:38

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  28-07-2022 15:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 5:48

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 14:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 14:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-07-2022 15:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:40

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:43

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:48

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:50

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-08-2022 12:53

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:18

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:19

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-08-2022 9:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 8:34

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 10:27

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  11-08-2022 13:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  12-08-2022 13:46

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  17-08-2022 14:08

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij