więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13 - zarządzone na dzień 29 listopada 2020 r. - zmiana terminu przeprowadzenia wyborów na dzień 13 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 13 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4145)

Protokół z wyborów do Rady Gminy Wielowieś sporządzony dnia 13 czerwca 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi

Protokół wyników głosowania w obwodzie - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 13, utworzony dla wyboru do Rady Gminy Wielowieś sporządzone dnia 13 czerwca 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielowsi.

Zarządzenie nr 144/21 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 100/21 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13 - zmiana terminu przeprowadzenia wyborów na dzień 9 maja 2021 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany Postanowienia Nr 2429/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY MŁODZI AKTYWNI GLIWICE w celu zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 9/21 Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 380/20 Wojewody Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Wielowieś

Zarządzenie nr 350/20 Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okregu wyborczym nr 13

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Wielowieś

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś zarządzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 30 października 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś zarządzonych na dzień 29 listopada 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielowsi

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 15 października 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych - wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 287/20 Wojewody Śląskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13

 

Wykaz zgłoszonych komitetów:

 Lp. 

Sygnatura

Data i godzina zgłoszenia 

Status

Nazwa

Skrót nazwy

Siedziba Komitetu

Pełnomocnik wyborczy 

1

DKT-6042-1/20

2020-10-01 
15:30

 Zarejestrowany

KOMITET WYBORCZY MŁODZI AKTYWNI GLIWICE 

KW MŁODZI AKTYWNI GLIWICE  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

Dawid Konrad Puchalski

2 DKT-6043-10/20 2020-10-05
 09:54
 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW” KWW RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW ul. Polna 4c, 44-187 
Wielowieś
Angelina Anna Rewkowska
3 DKT-6043-11/20 2020-10-05
 13:06
 Zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ ul. Zamkowa 20, 44-187 Wielowieś Mateusz Piotr Piegza

 

 

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  24-09-2020 10:14

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 10:20

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 10:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 10:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 14:44

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 14:45

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  24-09-2020 14:46

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  01-10-2020 15:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-10-2020 9:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-10-2020 9:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  02-10-2020 9:10

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-10-2020 12:00

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-10-2020 14:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  06-10-2020 15:17

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-10-2020 14:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2020 9:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-10-2020 9:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  20-10-2020 12:32

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:30

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:33

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 15:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:12

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:13

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:13

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  05-11-2020 14:25

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 19:45

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 19:46

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 19:48

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 19:49

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 19:57

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 7:40

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:12

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:14

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:16

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:17

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:18

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:19

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:20

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:21

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:24

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:24

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:25

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:27

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:27

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:29

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:31

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:32

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  17-11-2020 8:35

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  08-12-2020 15:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 9:38

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 9:38

  Wprowadził:

  Barbara Olejnik-Sobczyk

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 7:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 7:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-01-2021 8:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-01-2021 8:21

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  19-01-2021 8:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 8:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 8:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 8:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 8:38

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 7:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 7:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  06-04-2021 8:13

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 8:36

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 8:59

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 9:00

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 8:57

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 9:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 9:05

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 9:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 13:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Kik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij