• DRUKI ZGŁOSZENIOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PRZEDTERMINWYCH PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
    Druki zgoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2018-2023
  • Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta
    Druki zgłoszeniowe kandydatów na członka terytorilanej, obwodowej komisji wyborczej