• Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta
    Druki zgoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2014-2018
  • Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta - do wypełnienia ręcznego
    Proponowane druki zgłoszeniowe kandydatów na członka terytorilanej, obwodowej komisji wyborczej