Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz w wyborach przedterminowych kandydata na wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta


Wybory uzupełniające lub wybory przedterminowe do rady gminy:

- formularz nr 1- zgłoszenie listy kandydatów na radnych,

- formularz nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego w wyborach uzupełniających, przedterminowych

- formularz nr 4 - formularz wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych,

 Uwaga:  W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej i nie jest obywatelem polskim należy w miejsce formularza nr 2 wypełnić formularz nr 3

- formularz nr 3- Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.

 Ponadto, kandydaci (tylko obywatele polscy) urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.

- formularz nr 8 – Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 – Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

 Uwaga:

- Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

 - Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

 - Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia (formularz nr 8) składa informację o złożeniu oświadczenia (formularz nr 9)


Wybory przedterminowe wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta:

- formularz nr 5 - zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- formularz nr 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- formularz nr 7 – formularz wykazu osób popierających  kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

  Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.

- formularz nr 8 – Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 – Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

 Uwaga:

- Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

 - Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

 - Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia (formularz nr 8) składa informację o złożeniu oświadczenia (formularz nr 9)

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  02-03-2016 11:45

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:11

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:13

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:42

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:47

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:49

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  03-03-2016 9:51

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  07-11-2019 8:36

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  20-11-2019 10:03

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  20-11-2019 10:22

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij