III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Trwa III edycja Konkursu "Wybieram Wybory".

14 marca 2019 r.

Wyniki etapu szkolnego.

 

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Liczba uzyskanych punktów

1.

Jakub Małecki

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie

23

2.

Jagoda Mulewicz

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

21

3.

Piotr Żerdziński

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

20

4.

Julia Kucharewicz

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

20

5.

Bartosz Polak

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

20

6.

Jakub Tomczewski

Liceum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej

20

 

 


 

Informacje o konkursie

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

 

 •  etap pierwszy - test jednokrotnego wyboru - przeprowadzany będzie 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły.
 •  etap drugi -  napisanie pracy pisemnej - pracę należy przekazać do dnia 28 marca 2019 r.
 • etap trzeci -   udzielanie ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania - przeprowadzony będzie 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

Zasady przeprowadzenia konkursku zawiera regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nim.

 

Zestawienie zgłoszeń do konkursu

Lp.
Miasto Nazwa szkoły Ilość uczestników
1. Będzin III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie 3
2. Będzin Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Będzin 3
3. Będzin II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Wyspiańskiego w Będzinie 15
4. Bieruń Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 3
5. Bytom Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Bytomiu 4
6. Bytom I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu 1
7. Chorzów Technikum Elektroniczne Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie 2
8. Chorzów Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie 9
9. Chorzów IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie 7
10. Chorzów Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie - I Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące 2
11. Chorzów Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie 7
12. Dąbrowa Górnicza Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej 5
13. Dąbrowa Górnicza Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej 1
14. Dąbrowa Górnicza III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej 3
15. Dąbrowa Górnicza Liceum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej 8
16. Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach 2
17. Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach 1
18. Gliwice Górnośląskie Centrum Edukacji w Gliwicach 2
19. Gliwice Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach 5
20. Gliwice Zespół Szkół Łączności w Gliwicach 21
21. Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach 13
22. Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach 9
23. Jaworzno II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie 1
24. Jaworzno Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 2
25. Katowice Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach 3
26. Katowice Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach 18
27. Katowice XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach 7
28. Katowice Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach 1
29. Katowice III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 15
30. Katowice Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach 5
31. Katowice X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach 4
32. Katowice Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach 2
33. Katowice Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach 5
34. Katowice II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach 29
35. Knurów Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie 3
36. Mysłowice II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach 3
37. Mysłowice I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach 3
38. Piekary Śląskie Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich 22
39. Pilica Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy 30
40. Poręba Zespół Szkół w Porębie 4
41. Ruda Śląska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej 3
42. Ruda Śląska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej 1
43. Ruda Śląska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej 4
44. Ruda Śląska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Rudzie Śląskiej 8
45. Ruda Śląska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej 4
46. Ruda Śląska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej 3
47. Siemianowice Śląskie Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich 7
48. Siemianowice Śląskie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w Siemianowicach Śląskich 16
49. Siemianowice Śląskie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich 7
50. Siemianowice Śląskie Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki 8
51. Sławków Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 2
52. Sosnowiec Technikum nr 4 Transportowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu 6
53. Sosnowiec IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu 2
54. Sosnowiec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu 12
55. Sosnowiec VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu 5
56. Sosnowiec IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu 6
57. Sosnowiec II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu 21
58. Świętochłowice Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach 14
59. Tarnowskie Góry I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach 9
60. Tarnowskie Góry II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach 2
61. Tychy III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach 3
62. Tychy Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach 6
63. Tychy Zespół Szkół nr 2 Technikum nr 2 w Tychach 1
64. Zabrze Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu 4
65. Zabrze Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu 6
66. Zabrze Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu 24
67. Zabrze Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu 2
68. Zabrze Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu 1
69. Zawiercie Zespół Szkół im. Stanisława Staszica - Technikum nr 4 w Zawierciu 7
70. Zawiercie Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu 6

 

Liczymy na dobre wyniki uczestników.
 • Zespół Sszkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 • I Liceum Ogólnokształcące im.J.Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,,Meritum" w Siemianowicach Śląskich
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ,,Meritum" w Siemianowicach Śląskich
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
 • IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
 • IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-01-2019 14:12

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-01-2019 14:37

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  14-01-2019 14:37

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  14-01-2019 14:40

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  14-01-2019 14:59

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  14-01-2019 15:00

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  01-02-2019 13:35

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  01-02-2019 13:40

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  01-02-2019 13:46

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  01-02-2019 14:36

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  01-02-2019 14:37

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  06-02-2019 9:04

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  28-02-2019 9:09

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  28-02-2019 9:10

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  28-02-2019 9:16

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

 • Data modyfikacji

  14-03-2019 15:35

  Wprowadził:

  Janusz Pytel

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij