• Wybory ponowne do Rady Powiatu Raciborskiego - 26 kwietnia 2015 r., okręgi nr 1 i 2
    Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018