• Protokoły głosowania w obwodach w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, 3 grudnia 2017 r.
    Wykaz inicjatyw referendalnych, w toku kadencji samorządowej 2014-2018, zgłoszonych do Komisarza Wyborczego w Katowicach
  • Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Bytomia przed upływem kadencji, zarządzone na 3 grudnia 2017 r.
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Mikołowa przed upływem kadencji.
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Racibórz przed upływem kadencji.
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zabrze przed upływem kadencji oraz odwołania Rady Miasta Zabrze przed upływem kadencji.
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Rady Powiatu Tarnogórskiego przed upływem kadencji