• Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 75, zarządzone na dzień 8 lutego 2015 r.
    Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 73, zarządzone na dzień 7 września 2014 r.
  • Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.