• Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Katowicach - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.