• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2014 r. o składzie komisji, siedzibie oraz terminach pełnienia dyżurów w związku z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11
  • Protokół wyników głosowania w okręgu na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego- okręg wyborczy nr 11 wraz z załącznikami
    Terminy dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w związku z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  • Lista komitetów wyborczych, które dokonały zgłoszenia list kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w okręgu wyborczym nr 11.