• Zestawienie wygaszonych i obsadzonych mandatów radnych w gminach pow. 20 tys. mieszkańców w toku kadencji 2006-2010
    Zestawienie wygaszonych i obsadzonych mandatów radnych Sejmiku Województwa Śląskiego w toku kadencji 2006-2010
  • Zestawienie wygaszonych i obsadzonych mandatów radnych w powiatach w toku kadencji 2006-2010
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego o zmianach w składach rad