• ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach III z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach I w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
    Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach II w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach III w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora